Όταν το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό λέγεται κανιβαλισμός…

Για τους πρωτοχριστιανούς ο ΙΧΘΥC είχε ιερή σημασία για να αλληλογνωρίζονται. Ο…

Quiz: do we Humans have modesty and purity like Ermine?

Creative Director: Dimitris Grammatikoyiannis Graphic Designer/illustrator: Candy Monkey Lady with an Ermine is…

Κάθαρση/ Katharsis

Creative Director: Dimitris Grammatikoyiannis Graphic Designer/illustrator: Kostas Tsironis A prestigious Dutch weekly…

After season’s greeting cards…

joyless Fetes for the wild days which are already here… We (the…

President evil 2

When you don’t need to explain an image. Όταν δεν χρειάζεται να…

The President Evil

it’s ok for a video game but for a President is it…

NIMBY Not in my backyard

Not In My Back Yard N.I.M.B.Y is a derogatory characterization of opposition…

Karlocoön

Some months ago the German issue Frankurter Allgmeine’s weekend magazine published a sketch…