Όταν το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό λέγεται κανιβαλισμός…

Για τους πρωτοχριστιανούς ο ΙΧΘΥC είχε ιερή σημασία για να αλληλογνωρίζονται. Ο…