3601 Views |  Like

#GreeksforAssange (II)

Τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη του Τζούλιαν Ασάνζ στην επίδειξη μόδας που έλαβε χώρα στο Mέγαρο Mουσικής στις 14 Απριλίου 2019 , με το τίτλο Social Motivated Show, παραγωγή της  IP Projects και Concept Editor το Δημήτρη Γραμματικογιάννη, ο ιστορικός οίκος Γιαννέτος είχε κλείσει την επίδειξη με ενα σακκάκι που στο πίσω μέρος έγραφε #freespeech. Η ανταπόκριση από το κοινό ήταν σημαντική για εμάς στο ethicalode.com. Συνεχίζοντας στο ίδιο μονοπάτι είμαστε δίπλα του στηρίζοντας το αγώνα του για δικαιοσύνη αλλά και το δικαίωμα όλων μας να γνωρίζουμε την αλήθεια. Στις 29 Ιουνίου το ethicalode.com δημιούργησε τα hashtags#greeksforfreespeech, #greeksforassange για να ενισχύσει τη προσπάθεια απελευθέρωσης. Συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε το κίνημα, συμμετέχοντας στην ίδρυση της ελληνικής Πρωτοβουλίας με την ομώνυμη σελίδα #GreeksforAssange και ενώνοντας τις φωνές μας με το διεθνές κίνημα υποστήριξης,

Συντάκτρια: Ευγενία Χριστιανούδη

Three days after the arrest of Julian Assange at the fashion show that took place at the Athens Concert Hall with the title Social Motivated Show, on April 14, 2019, a production of IP Projects and Concept Director Dimitris Grammatikoyiannis, the house of Giannetos had closed the show with a jacket that had #freespeech, sewn on the back. The response from the audience was important to us. Continuing on the same path, we are by his side, supporting his struggle for justice and the right of all of us to know the truth. On June 29, ethicalode.com created the hashtags # greeksforfreespeech, #greeksforassange to support the release effort. We continue to strengthen the movement, participating in the founding of the Greek Initiative with the homonymous page #GreeksforAssange and joining our voices with the international support movement.

Editor: Eugenia Christianoudi

Μια εποχή που δεν μπορώ να αναπνεύσω, που δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, είναι μια εποχή σκοτεινή που δεν μας αξίζει#FreeAssange/A time that I can not breathe, that I can not speak freely, is a dark age that we do not deserve. #FreeAssange

Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός-αντιδήμαρχος Χαλανδρίου/Haris Mavroudis, Actor-Deputy Mayor of Chalandri.

Ελευθερώστε τον Ασσάνζ τώρα / Free Assange now!

Mamadoo, Fashion designer (https://www.facebook.com/Mamadoo-501380643308993/


Η προστασία μας δεν πρέπει να αποτελεί πρόσχημα. Ας γίνει δικαίωμα στην Ελευθερία της Έκφρασης. Το δικαιούμαστε όσο την ανάσα στη ζωή!/
Our protection should not be a pretext. Let there become a right to Freedom of Expression. We deserve it as much as the breath in life!

Τζάνακα Καλουπαχάνα, σχεδιαστής ρούχων/Janaka Kalupahana, Designer.

Οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν την ελευθερία έκφρασης και προσωπικής γνώμης με θάρρος και ειλικρίνεια ¨ παρρησία ¨. Οι Επικούρειοι φιλόσοφοι, όσο και ο Πλούταρχος, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, επέμεναν ότι η «Παρρησία», αποτελεί ύψιστο καθήκον. Είναι λυπηρό, χιλιετίες αργότερα, να καταλύεται ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τους πυλώνες της Δημοκρατίας. Άνθρωποι να διώκονται και να φυλακίζονται , από ένα διεφθαρμένο σύστημα , επειδή ασκούν το ηθικό καθήκον της Παρρησίας ./The anciet Greeks refering to freedom of speech and personal opinion with courage and sincerity used to call it “parrisia”. The Epicurean philosophers, as well as Plutarchos despite their different approaches on the subject, insisted that “parrisia” is a supreme task. It is unfortunate thousands of years later that a fundamental right for the pillars of democracy has been overthrown. People to be persecuted and imprisoned, by a corrupt system for exercising the moral duty of parrisia!

Lili Pain, Fashion Designer, founder of Athens ProLab (Athens Professional Laboratory). Stelios Kontolemakis, CAD Designer,
founder of Athens ProLab(Athens Professional Laboratory).
Photos: V.Bauten/V.Koutsoukos 
Concept Editor: Dimitris Grammatikoyiannis
The 3d knitted masks created by http://www.athensknitlab.com, a lab that aims to promote the modern digital craft of knitting, introducing the latest technology and product solutions./ Οι 3d μάσκες είναι δημιουργία του http://www.athensknitlab.com , που σκοπός του είναι να προάγει τη σύγχρονη ψηφιακή τέχνη του πλεξίματος, εισάγοντας τη πιο καινούρια τεχνολογία και προσφέροντας νέες υπηρεσίες.