Συνεχίζουμε την εκστρατεία για τον Ασάνζ και συμμετέχουμε στα διεθνή δρώμενα και ενέργειες για την απελευθέρωση του μέχρι δικαίωσης του.Τα καταστήματα μπορεί να είναι κλειστά αλλά όχι και η φωνή μας. Το ethicalode θέλει να ευχαριστήσει όλους τους καλεσμένους για τη συμμετοχή τους.

We still continue the campaign for Assange and participate in international events and actions for his release until his justification. Shops may be closed but not our voices. Ethicalode wants to thank all its guests despite the difficult conditions, they participated in the photoshoot.

Photos: V.Bauten/V.Koutsoukos 

Concept Editor: Dimitris Grammatikoyiannis


Η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του λόγου, η παρρησία είναι η ουσία της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Όταν διώκεται και τιμωρείται, υποφέρει ο δημοσιογράφος Τζούλιαν Ασάνζ και είναι δικό μας καθήκον να συνεχίσουμε τον αγώνα του, να διαμαρτυρηθούμε, να μη σιωπήσουμε, να μην νομιμοποιήσουμε αυτή τη βαρβαρότητα. Να ελευθερωθεί τώρα ο Ασάνζ, να ελευθερωθεί η κοινωνία.

Γιάννης Σκαλτσάς, Εικαστικός.

Freedom of expression, freedom of speech is the essence of our democratic society. When persecuted and punished, the journalist Julian Assange suffers, it is our duty to continue his struggle, to protest, not to remain silent, not to legitimize this barbarity. Free Assange now, free society

Jannis Skaltsas, Visual Artist.

Το δικαίωμα μου. Το στόμα μου. Τα λόγια μου. Το ένα μου χέρι είναι η ελευθερία μου για να μιλήσω. Η ελευθερία λόγου είναι το όπλο μου. Το άλλο μου χέρι είναι η πρόσκληση μου για να σταθείς και να μιλήσεις εσύ. Είμαι έτοιμη να ακούσω την αληθινή σου ιστορία. Τα αυτιά μου είναι έτοιμα να ακούσουν, τα μάτια μου είναι έτοιμα να δουν τι σου συνέβη.
Τα πέλματα μου είναι έτοιμα να με πάρουν , να σε πάρουν, να μας πάρουν μακριά από την καταπίεση. Τα πόδια μου είναι έτοιμα να κινηθούν.

Μάτα Μάρρα, Καθηγήτρια Χορού/Χορογράφος.

My right. My mouth. My words. One of my hands is my freedom to speak. Freedom of speech is my weapon. My other hand is my invitation for you to stand and speak. I am ready to hear your true story. My ears are ready to hear, my eyes are ready to see what happened to you.
My feet are ready to take me, to take you, to take us away from oppression. My legs are ready to move.

Mata Marra, Dance Teacher/Choreographer.

Για τον Τζούλιαν Ασάνζ που μίλησε. Για τους φυλακισμένους τούρκους δημοσιογράφους που μίλησαν. Για τους δολοφονημένους δημοσιογράφους που μίλησαν. Για τους απολυμένους δημοσιογράφους που μίλησαν. Για το Charlie Hebdo. Για τις Pussy Riot. Για την ελευθερία του λόγου. #freespeech

Αφροδίτη Ερμίδη, Παναγιώτης Φρούντζος και ο γιός τους. Δημοσιογράφοι.

In the name of Julian Assange who had the courage to speak. For the imprisoned Turkish journalists who spoke. For the murdered journalists who spoke. For the redundant journalists who spoke. For Charlie Hebdo. For Pussy Riot. For freedom of speech. #freespeech

Afroditi Ermidi, Panagiotis Frountzos and their son. Journalists.

FreeSpeech, no comment, free speech…

Κυριάκος Αγγελάκος, Σκηνοθέτης./Kiriakos Agelakos, Director.

 

Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου. (Πλάτωνας)

Ευγενία Χριστιανούδη, Δημοσιογράφος/Ακτιβίστρια.

The penalty for not participating in politics is to be governed by your inferiors. (Plato)

Eugenia Christianoudi, Journalist/Activist.

 

The 3d knitted masks created by http://www.athensknitlab.com, a lab that aims to promote the modern digital craft of knitting, introducing the latest technology and product solutions./ Οι 3d μάσκες είναι δημιουργία του http://www.athensknitlab.com , που σκοπός του είναι να προάγει τη σύγχρονη ψηφιακή τέχνη του πλεξίματος, εισάγοντας τη πιο καινούρια τεχνολογία και προσφέροντας νέες υπηρεσίες.