Ethical Ode, the first global sustainable fashion site, bilingual Greek and English promotes Greek sustainable designers as well as global brands with the principles of ethical and sustainable fashion. This summer, after the successful show on Fashion TV, with the title #onlyunitedWEwin, participates in the 32nd Fashion Week, Athens Fahion Week, at the Ellinikon Experience Park, with the title Togetherhood, a neologism that wants to recall the saying  “Unity makes strength”.

To Ethical Ode το πρώτο παγκόσμια Sustainable Fashion Site με δέκα χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο,  δίγλωσσο Ελληνικά και Αγγλικά προωθεί Έλληνες αειφόρους σχεδιαστές αλλά και παγκόσμια εμπορικά σήματα με τις αρχές της Ηθικής και Βιώσιμης Μόδας, εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό το καλοκαίρι, μετά από την επιτυχημένη επίδειξη στο Fashion TV, με το τίτλο #onlyunitedWEwin, συμμετέχει στην 32η Εβδομάδα Μόδας, Athens Fahion Week, στο Ellinikon Experience Park, με το τίτλο Togetherhood, ένας νεολογισμός που θέλει να υπενθυμίσει το ρητό “η Ισχύς εν τη Ενώσει” ή αγγλιστί “Unity makes strength”.

Τhe show starts with the sustainable brand Συν Αθηνά και χείρα κίνει, Syn Athina kai heira kinei, “syn-athena.com”, where the old and nostalgic is intertwined with the new,  creative forms with new materials that respect the environment. The music was edited by Silot x Georgia Drakaki, in an idea of Creative Director Dimitris Grammatikoyannis, to perfom with a new version of the song of  Ike & Tina Turner’s, Workin’ Together. The title of the show “Ode to Tina Turner”, “Ode to Tina Turner. The Miss Fitness 2022, Demi Stamatelia participated in the show.

Demi Stamatelia, Miss Fitness 2022 wears hat Kangol (New Cult), sunglasses from Safilo Group, earrings from Niki Stylianou, swimsuit Athina syn cheira kinei and sandals from Buffalo shoes (New Cult)

Η επίδειξη ξεκίνησε με την αειφόρο σχεδιάστρια Αθηνά Παπαβαγγέλη που έχει ιδρύσει το  Συν Αθηνά και χείρα κίνει, “syn-athena.com”, που το παλαιό και νοσταλγικό περιπλέκεται με το νέο, με αποτέλεσμα δημιουργικές φόρμες με νέα υλικά που σέβονται το περιβάλλον. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Silot x Γεωργία Δρακάκη, σε μια ιδέα του Creative Director Δημήτρη Γραμματικογιάννη, να διασκευάσουν το Workin’ Together του Ike & Tina Turner. Ο τίτλος του show “Ωδή στη Tina Turner”, “Ode to Tina Turner”.Συμμετείχε η Demi Stamatelia, Miss Fitness 2022.

Dorian, the leading dancer starts the Musa Collection Perfomance with Dimitra Malkoyianni from Deree Fashion Club.Musa Collection a Greek sustainable designer brand, with sustainable practices and inspired by the nine Muses presented pieces from the 2023 collection, participated in the ethical ode show entitled “Our Muse is Agapi” SS23, because LOVE keeps us “united” and “alive” “. The show was a dance performance that thrilled the audience. Τhe choreography of the show was curated by Eleni Dramakouleas.

Erika Terzi, model & dancer enchanted the audience, with her emotional dance.
The Musa Collection founder and designer Nasia Filipidis.

Musa Collection ένα από τα πρώτα ελληνικά sustainable designer brand, με αειφόρες πρακτικές και εμπνευσμένο από τις εννέα Μούσες παρουσίασε κομμάτια της συλλογής 2023, συμμετείχε στο show του ethical ode με τίτλο “Our Muse is Agapi” SS23, γιατί η ΑΓΑΠΗ μας κρατάει “ενωμένους” και “ζωντανούς”. Η επίδειξη ήταν μια χορευτική παράσταση που ενθουσίασε το κοινό. Η χορογραφία της επίδειξης ήταν της Ελένης Δραμακουλέας.

Nili Fika opens the Niki Stylianou Show

Niki Stylianou’s collection, entitled “Diotima” is dedicated to the feminine energy and the way it unites with the masculine to dream
a new Tomorrow, which will tread firmly on the principles of sustainability and timeless value. The well-known actress Athina Zotou, the journalist Cindy Hatzi, Achilleas Diamantidis and Stella Pieris from the architectural office Pieris Architects, who support sustainability through their ecological architectural action, did a runway on the show.

Η συλλογή της Νίκη Στυλιανού/Niki Stylianou, με τίτλο “Διοτίμα” είναι αφιερωμένη στη θηλυκή ενέργεια και στο τρόπο που ενώνεται με την αρσενική για να ονειρευτούν
ένα νέο Αύριο, που θα πατάει γερά στις αρχές της βιωσιμότητας και της άχρονης πολυτιμότητας. Στην επίδειξη της περπάτησαν η γνωστή ηθοποιός Αθηνά Ζώτου, η δημοσιογράφος Σίντυ Χατζή , ο Αχιλλέας Διαμαντίδης αλλά και η Στέλλα Πιερή από το αρχιτεκτονικό γραφείο Pieris Architects που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα μέσα από την οικολογική αρχιτεκτονική δράση τους.

Ahilleas Diamantidis proved that a Brand Manager can be a real good model too

Ahilleas wears sunglasses from Safilo Group, jewellery and outfit from Niki Stylianou .
Daphne Kourentzi is a stylist and artist with MA in Fashion Brand Communication & Styling from Akto College & Middlesex University London.

Sindy Hatzi, journalist at OLAFAQ.gr

Σοφία Αδάμη is a greek designer and a model too.

Athina Zotou, actress and ambassador for the NGO #EinaiStoDikoSouXeri

Stella Pieris from the awarded sustainable Pieris Architects Office.

The eco designer Niki Stylianou and the eco stylist of Ethical Ode Dimitris Grammatikoyiannis at the end of her show.

The very next show, Line Planet think Greek is an eco-conscious design brand whose designs combine simplicity, geometric elements and traditional Greek-influenced techniques. Lina Rodopoulou played the harp and sang at her show, and the well-known actress Iro Moukiou, Angela Evripides, the interior designer and model Kimonas Koursopoulos (X-Ray models agency) and Nili Fika walked among the models.

Η αμέσως επόμενη επίδειξη ήταν το Line Πlanet think Greek  ένα σχεδιαστικό  σήμα με οικολογική συνείδηση που τα σχέδια του συνδυάζουν την απλότητα, γεωμετρικά στοιχεία και παραδοσιακές τεχνικές Ελληνικής επιρροής. Στην επίδειξη της έπαιξε άρπα και τραγούδησε η Λίνα Ροδοπούλου, και περπάτησαν μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός Ηρώ Μουκίου , Άντζελα Ευριπίδη, ο διακοσμητής εσωτερικών χώρων και μοντέλο Κίμωνας Κουρσόπουλος (X-Ray models agency) και η Nili Fika.

Kimonas Koursopoulos is an interrior designer and model at the X-Ray Agency

Angela Evripidi, a famous greek model for her archetypal Hellenic Beauty.
Iro Moukiou, a greek moden actress on theatrical stage and TV series lead the group of models and personas like an ancient theatrical play.

Dimitris Grammatikoyiannis presents to the audience, the eco designer of the brand Ioanna Patsoulaki.

The show closed with a dress designed by Dimitris Grammatikoyiannis in collaboration with jewelry designer Aristogenis Kyrtsis with the title “Women are the backbones of our society”, with part from the original creation of music composer Vassiliki Papaioannou/IAMVASSILIKI, entitled “muse”, which has been distinguished in England and America as an innovative composition

Η επίδειξη έκλεισε με φόρεμα σε ιδέα του Δημήτρη Γραμματικογιάννη σε συνεργασία με τον σχεδιαστή κοσμημάτων Αριστογένης Κύρτσης με το τίτλο “Women are the backbones of our society”, “Οι γυναίκες είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας”, με μέρος από τη πρωτότυπη δημιουργία της μουσικοσυνθέτριας Βασιλική Παπαιωάννου/IAMVASSILIKI, με τίτλο “μούσα”, που έχει διακριθεί σε Αγγλία και Αμερική ως καινοτομική σύνθεση.

 

Aristogenis Kyrtsis and Dimitris Grammatikoyiannis close the show of Ethical Ode.

The sustainable designers and brands who took part: Syn Athena kai cheira kinei, Line planet think Green, Musa Collection, Niki Stylianou, The Holy Bag, New Cult (Buffalo Vegan Shoes), Safilo Hellas.