From the very first moment I’ve heard about  ArtAthina goes to Zappeio, my feeling was that it would work and was so. Aπό την πρώτη στιγμή που είχα ακούσει για την ArtAthina, ότι πηγαίνει στο Ζάππειο, ήμουν σίγουρος ότι θα λειτουργούσε και έτσι έγινε.

Takis was there…    o Takis ήταν εκεί…

SuperNova: Magnetic & Indian ink, watercolor,  magnetic pins on canvas signed lower right 100×80 cm – Black Hole: Magnetic & Indian ink, watercolor, magnetic pins on canvas signed lower right 100×80 cm

Mihalarias art gallery was thematic with Takis masterpieces. Ο χώρος Τέχνης Μιχαλαριάς ήταν θεματικός με τα αριστουργήματα του Takis.

I don’t know if it was because of Takis but hedonism and erotism were omnipresent in every kiosk, gallery and performance. Δεν ξέρω αν εξαιτίας του Τάκη αλλά ο ηδονισμός και ερωτισμός ήταν παντού, σε κάθε περίπτερο, χώρο και παράσταση.

H.Lambert

Dimitris Grammaticoyiannis with Aggeliki Antonopoulou, owener of the homonymous gallery. Ο Δημήτρης Γραμματικογιάννης με την Αγγελική Αντωνοπούλου, ιδιοκτήτρια της ομώνυμης γκαλερί.

Dimitris Barouhos

Alice Rosati with Amanda Lepore


Marwan Chamaa-Flame, acrylic on canvas, 150×89 cm.

The weaver of Babis Karalis at Cheapart kiosk, beyond the semantics of the artwork itself in every aspect of space and time,  resembles much more with a sex worker than a typical one. Η υφάντρα του Μπάμπη Καραλή  στο περίπτερο της Cheapart, πέρα από τη σημασιολογία του ίδιου του έργου, σε κάθε πτυχή του χώρου και του χρόνου, μοιάζει πολύ περισσότερο με έναν σεξουαλικό εργαζόμενο από μια συνηθισμένη εργάτρια.

Artemis Potamianou puts the question “Which side are you on” . H Άρτεμις Ποταμιάνου θέτει το ερώτημα “Από ποιά πλευρά βρίσκεστε ;

When you come to shuffle the cards of the tarot of Love, the artist and curator of Mykonos Biennale Lydia Venieri is the fortune teller of your love. Όταν έρχεστε να ανακατέψετε τις κάρτες του ταρώ της Αγάπης, ο καλλιτέχνης και επιμελητής της Μπιενάλε της Μυκόνου Λυδία Βενιέρη είναι ο μάντης της αγάπης σας.

Happy to meet Stella Kapezanou, after long, and presenting a sample of her work. Χάρηκα που συνάντησα τη Στέλλα Καπεζάνου, μετά από πολύ καιρό, και  παρουσιάζω ένα δείγμα της δουλειάς της.

Today’s art cannot possibly be unaware that it was political, ecological and in ArtAthina is manifest every time. H σημερινή τέχνη δεν μπορεί να αγνοεί ότι είναι πολιτική, οικολογική και στην ArtAthina  είναι προφανής κάθε φορά.

The remnant of a tank as the readymade of Nikoletta Katsamperi with the title Crawler, ceramic, iron 2015. Tο υπόλλειμα ενός άρματος μάχης ως readymade, με το τίτλο  Έρπων, κεραμικό, σίδερο 2015.

Really happy to see these pieces of the masterpiece…of Eleanna Balesi.Πραγματικά χαρούμενος να βλέπω αυτό τo κομματιαστό αριστούργημα …της Ελεάννα Μπαλέση.Vassilis Perros, The neon era, oil on canvas, 113×170 cm. Βασίλης Πέρρος, λάδι σε καμβά, 113×170 εκ.

“Still-life”, 2019, Aris Katsilakis, wood, clay 80x30x140 cm, “Νεκρή Φύση”, 2019, Άρης Κατσιλάκης, ξύλο, πυλός, 80x30x140 εκ.

KORRES x ARTLAB

Korres collaborates with renowned Greek artists connecting tradition with modern Greece. Paintings, sculpture and ceramics, textile plants meet. It includes works by HYPERCOMF, Aristide Lappa and Anastasia Pavlou.H Korres συνεργάζεται με αναγνωρισμένους Έλληνες καλλιτέχνες συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη Ελλάδα. Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και κεραμικής, εγκαταστάσεις με υφαντά συναντώνται. Συμπεριλαμβάνει έργα των HYPERCOMF, Αριστείδη Λάππα και Αναστασίας Παύλου.

KORRES X ART LAB  Anastasia Pavlou, untitled, 2019.

Dimitris Grammaticoyiannis with the gallerist Yiorgos Tzaneris.

Last but not least the Genesis Gallery, which is my favorite because along with the assigned artists,  gives place for young artists with potential. Besides the extrovert character of the owner  Yiorgos Tzaneris makes you feel like home. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η Γκαλερί Genesis, η οποία είναι το αγαπημένο μου επειδή μαζί με τους καλλιτέχνες που έχουν ανατεθεί, δίνει τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες με δυνατότητες. Εκτός από τον εξωστρεφή χαρακτήρα του ιδιοκτήτη, Γιώργο Τζάνερη, σας κάνει να νιώσετε σαν στο σπίτι σας.

Vassilis Karakatsanis- Discrete Area Νο 25. Βασίλης Καρακατσάνης -Διακριτή Περιοχή Νο 25.(Genesis gallery)

 

ShareShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someone